Vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva

 • Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy. Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., všetkých daňových a sociálnych zákonov a ich neustálych novelizácií.
 • Našou prioritou je diskrétnosť, kvalitná práca a hlavne spokojnosť zákazníka.
 • Výhodou využitia našich služieb je najmä ušetrenie finančných prostriedkov na zamestnanie vlastného účtovníka - účtovníčky, ušetrenie na potrebnom kancelárskom vybavení (PC, potrebný software...) a v neposlednom rade ušetríte čas potrebný na naštudovanie platných zákonov a sledovanie zmien v daňových zákonoch.
 • Ponúknutý komplex služieb vrátane administratívnej práce s tým súvisiacej v oblasti miezd, dane zo závislej činnosti, sociálneho a zdravotného poistenia, personálnej agendy.
 • Obráťte sa na nás a ušetríte čas a peniaze.
Podnikateľské poradenstvo

Podnikateľské poradenstvo

 • Podnikateľské poradenstvo zahŕňa riešenie širokej škály okruhov a problémov v podnikateľskom prostredí.
 • Všeobecné poradenské služby v oblasti podnikateľskej činnosti klienta.
 • Formálna kontrola zmlúv klienta pred ich uzatvorením s tretími osobami z vecného a obsahového hľadiska s následným poradenstvom pri odstraňovaní zistených nedostatkov.
 • Vieme Vám poradiť v oblastiach ako sú: finančné, personálne, vypracovania podnikateľských zámerov, poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov...
Činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov

Činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov

 • Poskytovanie ekonomického, účtovného a organizačného poradenstva.
 • Poradenské služby a konzultácie zamerané na ekonomické aspekty hospodárenia klienta (ekonomické poradenstvo),
 • Konzultácie pri riešení sporných účtovných prípadov.
 • Posudzovanie projektov klienta z hľadiska ich ekonomickej efektívnosti, marketingové poradenstvo, doporučenia administratívnych postupov pri realizácii projektov.
 • Posudzovanie a hodnotenie výhodnosti už uzavretých zmluvných vzťahov klienta s tretími osobami z hľadiska podnikateľského, ekonomického a účtovného.
 • Posudzovanie cenových návrhov a rozpočtov klienta a jeho dodávateľov so zameraním sa na finančnú stránku nákladov a výnosov.
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť

Reklamná a propagačná činnosť

 • Reklamná a propagačná činnosť.
 • Poradenstvo v oblasti reklamy.