EKONFINANCE, s.r.o. je spoločnosť zameraná na poskytovanie kvalitných služieb v štyroch základných oblastiach:

  • Podnikateľské poradenstvo
  • Vedenie účtovníctva
  • Činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
  • Reklamná a propagačná činnosť

Spoločnosť vznikla 1.8.2006 zapísaním do Obchodného registra Okresného súdu Prešov. Vznik spoločnosti si vyžiadali potreby klientov a zmeny na trhu poskytovania ekonomických služieb, poradenstva. Základným princípom spoločností je individuálny prístup ku klientom. Naši pracovníci komunikujú s klientmi vždy korektne a objektívne, pričom kladú silný dôraz na hľadanie konkretných riešení vychádzajúc z potrieb klienta. Základnými atribútmi našej práce sú:

  • Dôvernosť informácií
  • Profesionálne správanie
  • Osobné nasadenie
  • Inovatívnosť riešení

Spoločnosť zabezpečuje systém vzdelávania pre svojich pracovníkov na vysokej úrovni, čím je zabezpečená ich vysoká odbornosť a následne môžu odovzdávať najnovšie poznatky a znalosti zo slovenskej i medzinárodnej legislatívy naším klientom. Inovatívnosť, dôvernosť a vysoká odbornosť dávajú základ pre kvalitný a dlhodobý vzťah s klientom.

 

Našou prioritou je spokojný klient. Presvedčte sa sami.